Elastična gumena traka GTA32

Primena: U sistemima cevovoda za prenos raznih fluida, sa najvećom temperaturom spoljnje površine cevi do 60 °C. Za pričvršćivanje, fiksiranje i povezivanje kablova raznih namena (npr. energetskih, informacionih), pomoćnih cevi (npr. za instrumentaciju), ili čeličnih užadi, uz osnovnu cev koju prate, bez obzira na njen položaj u prostoru (vertikalna, horizontalna, ili pod uglom). Za pričvršćivanje raznih ploča sa oznakama delova cevnog sistema radi lakšeg praćenja, ili sa uputstvima i upozorenjima na opasnost.

Osnovne karakteristike: Elastična gumena traka je izrađena vulkanizacijom u alatu, sa ojačanim krajevima u kojima se nalaze čelične alke za prihvatanje i fiksiranje. Na površini trake koja naleže na cev i elemente koji se pričvršćuju izrađena su uzdužna i poprečna rebra radi dodatne čvrstoće i ravnomernog opterećenja. Za zatezanje trake i njeno fiksiranje, na krajevima su alke od nerđajućeg čelika, jednake nosivosti kao sama traka. Traka je uvek širine 32 mm, ukupne debljine sa rebrima 4 mm, a dužina se bira prema prečniku cevi na koju se postavlja, prema tabeli 1. Alke su slobodno okretne u ojačanim krajevima, lako se prilagođavaju položaju za međusobno spajanje, a bočno su prosečene za debljinu alke radi međusobnog spajanja.

Materijali: U osnovnoj izvedbi, elastična gumena traka i alke su izrađeni od sledećih materijala:

  • gumena traka je izrađena od gume otporne na atmosferske uticaje (voda, vlaga, ozon), starenje i popuštanje pod opterećenjem. Vulkanizacijom u zatvorenom alatu dobija se tvrdoća IRHD 45 ±5, čvrstoća na istezanje 6,8 ±2% i istezanje 150%.
  • Alke su izrađene od šipke Ø4 mm, od nerđajućeg čelika X5CrNi18-10 (1.4301), sa čvrstoćom koja odgovara čvrstoći gumene trake.

Tehnički podaci:

Osnovne mere trake i alki: