Nepovratna klapna sa tegom

Opis:  FEROPLAST NKT nepovratna klapna sa tegom je izrađena kao nepovratna, odbojna klapna koja dozvoljava strujanje fluida u cevovodu samo u jednom, određenom smeru, a sprečava strujanje u suprotnom, neželjenom smeru. Radi automatski, čim se zaustavi strujanje u određenom smeru, klapna se zatvara i sprečava strujanje u suprotnom smeru. Pokretanje zatvarača iz potpuno otvorenog položaja u zatvoren vrši se potencijalnom energijom tega, a eventualni pritisak fluida u suprotnom smeru samo poboljšava zatvaranje. Nepovratna klapna je predviđena za ugradnju u horizontalni i vertikalni cevovod. Strelicom na telu je obeležen smer protoka pri kojem je klapna otvorena.

Nepovratna klapna se ugrađuje spajanjem sa prirubnicama na cevovodu, ili nekom uređaju pod pritiskom. Ugradna dužina je standardna za odbojne klapne sa prirubnicama, red 14 prema EN 558.

Prednosti konstrukcije: Nepovratna klapna je izrađena u zavarenoj konstrukciji, prirubnice su od konstruktivnog čelika, sa priključnim merama prema standardu EN 1092-1 za odgovarajući DN i PN, a telo je od standardne bešavne čelične cevi. Zatvarač je iz dva dela između kojih je pritegnut zaptivač od elastomera, koji tačno leži u konusnom sedištu i dobro zaptiva. Sklop zatvarača (klapne) je lako pokretan sa horizontalnom osovinom koja prolazi kroz telo i na koju je postavljena poluga sa tegom. Osovina je dobro uležištena u prolazu kroz telo i zaptivena zaptivnim paketom koji može da se pritegne u toku rada.

Glavčina poluge sa tegom je navučena na kraj osovine i njen položaj je određen poprečnim vijkom (1). Na skici je prikazan položaj poluge sa tegom za horizontalnu (H) i vertikalnu (V) ugradnju nepovratne klapne, kao i položaj vijka (vijak 1 i položaj poluge u pogledu M, sa strane).

Radni uslovi:

 • Montaža:
  prirubnički spoj sa standardnim priključnim merama prirubnica,
 • Nazivne veličine:
  DN 100 … DN 500,
 • Nazivni pritisak:
  PN 6, PN 10, PN 16 i PN 25,
 • Temperature:
  za zaptivač EPDM, -30°C … +140°C,
 • Radni fluid:
  voda, ili drugi fluid koji nije agresivan za ugljenični čelik i EPDM,
 • Ugradnja:
  horizontalni položaj sa osovinom u gornjem položaju, vertikalni položaj sa zatvaračem u donjem delu. Položaj poluge sa tegom prema skici.

Ispitivanje: Svaka klapna se završno ispituje pritiskom prema standardu EN 12266-1, P10, P11 (čvrstoća i zaptivenost kućišta) i P12 – stepen propuštanja A (zaptivenost sedišta).

Materijali: U osnovnoj izvedbi, priključne prirubnice i zatvarač su od ugljeničnog čelika, telo je bešavna cev od nelegiranog čelika prečnika i debljine zida koji su standardni za odgovarajući DN i PN, osovina zatvaraća je od nerđajućeg čelika, a zaptivač na sedištu zatvarača (klapne) je od elastomera EPDM. Zaptivni paket osovine u uležištenju je od profilisanog EPDM. Cela nepovratna klapna je spolja i iznutra zaštićena plastificiranjem, sa debljinom sloja najmanje 250 μm.

U osnovnoj izvedbi, prirubnice su sa izdignutom zaptivnom površinom (tip B) i polugom sa tegom u položaju za horizontalnu ugradnju klapne. Ako se prilikom ugradnje pojavi zahtev za vertikalnu ugradnju, potrebno je izvući vijak (1), zakrenuti polugu na osovini za 90° i postaviti vijak u drugi otvor na osovini (videti skicu, položaj poluge za vertikalnu ugradnju je označen sa V). Prilikom narudžbe treba definisati na kojoj je strani poluga gledano u smeru protoka.

Na zahtev: Nepovratna klapna može biti sa drugim nazivnim otvorima, sa drugim/većim ugradbenim dužinama, sa drugim nazivnim pritiscima, sa drugim tipom zaptivnih površina i izrađena od drugih materijala.

klapna

Ugradne dužine mere su u mm
DN 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500
L 190 200 210 230 250 270 290 310 330 350

Proizvođač ima pravo na izmene, obratite se zahtevom za ponudu!