Meki zaptivači sa uloškom tip IBC

Primena: Meki zaptivači sa uloškom se izrađuju u svemu prema standardu EN 1514-1, sa merama koje su u skladu sa merama prirubnica prema standardima EN 1092-1, EN 1092-2 i EN 1092-3 za primenu:

 • U sistemima za snabdevanje i razvod vode za ljudsku upotrebu,
 • U sistemima za snabdevanje i razvod tehničke vode,
 • U sistemima za sakupljanje i odvod otpadnih voda,
 • U sistemima za razvod morske vode i drugih tečnih fluida koji su hemijski agresivni.

Osnovne karakteristike: U skladu sa standardom EN 1514-1 zaptivači se izrađuju kao tip IBC, što znači da pokrivaju zaptivnu površinu prirubnice, sa centriranjem između vijaka. Naši zaptivači imaju uvek debljinu 5 mm.

Zaptivač je u potpunosti izrađen od određene vrste gume (zavisno od primene) vulkanizacijom u zatvorenom alatu što garantuje dobru homogenost gume, održavanje dimenzija i naročito paralelnost nalegajućih površina.

Radi povećanja mehaničkih osobina i otpornosti na puzanje prilikom pritezanja, u unutrašnjosti zaptivača je uložak od čeličnog lima koji je potpuno obložen gumom.

Mešavina gume za vulkanizaciju je strogo kontrolisana i usklađena sa zahtevima odgovarajućih standarda i propisa za primenu. Takođe, može biti odabrana prema zahtevima kupca ili prema vrsti radnog fluida.

Radni uslovi: U osnovnoj izvedbi zaptivači se izrađuju od gume tipa EPDM prema standardu ISO 1629, sa uloškom od čeličnog lima S235JR, sa sledećim karakteristikama:

 • Tvrdoća gume je IRHD 70 ±5,
 • Mešavina gume EPDM zadovoljava propise za primenu u ljudskoj ishrani,
 • Zaptivač odgovara tipu WB prema standardu,
 • EN 681-1 za pitku vodu, za stalnu primenu na temperaturi do 110°C.

Naručivanje: Zaptivači se radi usklađivanja sa drugim standardima i propisima naručuju u skladu sa preporukama standarda EN 1514-1. Kupac treba da dostavi sledeće informacije:

 • Nazivni prečnik DN,
 • Nazivni pritisak PN,
 • Zahtevani materijal ili karakteristike radnog fluida,
 • Dodatno, očekivani radni uslovi u primeni.