Montažno-demontažni komad

FEROPLAST MDK montažno-demontažni komad se koristi kao komponenta cevovoda kojom se mogu rešiti odstupanja u dužinama deonica cevovoda. Projektom je teško predvideti apsolutno tačnu dužinu određene deonice cevovoda zbog raznih uslova koji se pojave na terenu, u toku izgradnje. Sva odstupanja do 50 mm (±25 mm) se uspešno mogu rešiti ugradnjom montažno-demontažnog komada. Ugradnja je vrlo jednostavna, montažno-demontažni komad se postavi između prirubnica cevovoda, otpuste se navrtke na priteznoj prirubnici zaptivača kliznog spoja i podesi potrebna dužina, a zatim pritegnu sve navrtke. Vijci i navrtke kojima se priteže zaptivač kliznog spoja su istovremeno i vijci za pritezanje prirubnica cevovoda i standardni su za odgovarajući DN i PN.

Veličina montažno-demontažnog komada je određena standardnim veličinama DN i PN, a osnovne mere i ugradne dužine su date u tabelama.

Prednosti konstrukcije: Montažno-demontažni komad je izrađen u zavarenoj konstrukciji, sastoji se od priključnih prirubnica, pritezne prirubnice zaptivača i tela od dve standardne cevi koje klize jedna u drugoj radi podešavanja dužine. Zaptivač kliznog dela je izrađen od kvalitetnog elastomera, sa specifičnim profilom koji omogućuje pouzdano zaptivanje kliznog spoja. Za vezu sa cevovodom nisu potrebni posebni vijci i navrtke – montažno-demontažni komad se isporučuje sa vijcima koji su dovoljno dugački i u maksimalno razvučenom položaju za spajanje sa prirubnicama cevovoda, u kombinaciji sa odgovarajućim navrtkama. Vijci i navrtke imaju mere i klasu čvrstoće koji su predviđeni standardima za prirubničke spojeve.

Radni uslovi:

 • Montaža:
  krajevi sa prirubnicama i vijcima za spajanje sa prirubnicama cevovoda,
 • Nazivne veličine:
  DN 40 … DN 1200,
 • Nazivni pritisak:
  PN 10, PN 16 i PN 25,
 • Temperature:
  za zaptivač EPDM, -30oC … +140oC,
 • Radni fluid:
  voda, ili drugi fluid koji nije agresivan za ugljenični čelik i EPDM,
 • Položaj ugradnje:
  proizvoljan, prema uslovima cevovoda.

Ispitivanje: Svaki montažno-demontažni komad se na kraju proizvodnog ciklusa ispituje pritiskom prema standardu EN 12266-1, P10 i P11 (čvrstoća i zaptivenost kućišta).

Materijali: U osnovnoj izvedbi, priključne prirubnice i pritezna prirubnica su izrađene od ugljeničnog čelika, telo je od cevi od nelegiranog čelika, vijci i navrtke su normalnog nivoa čvrstoće prema EN 1515-1,2 (kombinacija 8.8/8).

Sve površine montažno-demontažnog komada su zaštićene plastificiranjem sa debljinom sloja najmanje 250 µm, a vijci i navrtke su zaštićeni cinkovanjem, sa slojem najmanje 12 µm.

Na zahtev: Montažno-demontažni komad može biti izrađen od drugih materijala, priključne mere prirubnica mogu biti drugog oblika i prema drugim standardima, zaptivač i vijci i navrtke mogu biti od drugih materijala. Montažno-demontažni komad, takođe, može biti izrađen za druge nazivne pritiske i sa drugim/većim ugradbenim dužinama.