Sertifikati

 

Sertifikat „Firma od poverenja“ dodeljuje se preduzetnicima i preduzećima koje karakteriše besprekorna reputacija među klijentima i saradnicima.

Sertifikat dodeljuje nezavisni istraživački centar “Centar za Istraživanje Mišljenja Klijenata”.

Feroplast d.o.o. poseduje ovaj sertifikat od 2016. godine kao potvrdu dosadašnjeg ugleda među svojim klijentima i kvaliteta naših proizvoda kao i garancija da će kvalitet naših proizvoda ostati besprekoran i u budućnosti.