Prirubnica za spojeve sa tuljkom

Primena: Slobodna prirubnica za spojeve tuljkom je komponenta sklopa i namenjena je za pritezanje vijcima spoja PE ili PP cevovoda sa drugim cevovodom ili uređajem pod pritiskom. Koristi se isključivo u sklopu sa tuljkom koji se sučeono (termički) spaja sa cevi koja je deo cevovoda.

Za spoj se koristi kratki ili dugački tuljak od PE ili PP koji je izrađen prema standardu DIN 16963 – Teil 4, a prirubnica je izrađena prema standardu ISO 9624, sa merama za sklop sistema za sučeono (termičko) spajanje.

Osnovne karakteristike: Mere slobodne prirubnice su u skladu sa standardom ISO 9624 za odgovarajući pritisak PN i spoljnji prečnik tuljka, odnosno cevi (videti tabele).

Prirubnica je predviđena za spajanje tuljkom (adapterom) za cev sa nazivnim spoljnjim prečnikom DN od 16 mm do 1000 mm, za nazivni pritisak do 16 bar (PN 16).

Prema standardu ISO 9624, sve date mere su predviđene za tuljak za sučeono (termičko) spajanje, za sisteme od polietilena (PE) i polipropilena (PP).

Za zaptivanje spoja treba koristiti zaptivač od mekog materijala prema preporukama proizvođača tuljaka.

Za pritezanje spoja treba koristiti metričke vijke male čvrstoće i odgovarajuće navrtke, prema preporukama proizvođača tuljaka.

Radni uslovi: U osnovnoj izvedbi, slobodna prirubnica se izrađuje od čelika S235JR (1.0038), sa merama prema standardu ISO 9624, za tuljak za sučeono spajanje sa cevi. Sve mere su date u tabelama na sledećoj strani.

Sve površine prirubnice su zaštićene plastificiranjem epoksidnim prahom sa konačnom debljinom sloja od minimalno 250 µm.

Na zahtev: Na zahtev, slobodna prirubnica se može isporučiti:

  • Od druge vrste čelika,
  • Sa drugom vrstom površinske zaštite,
  • Za drugi nazivni pritisak, ili sa merama koje se razlikuju od mera iz tabela.